Free

Free lifetime

Bis zu 5 test users
Bis zu 1 test projects
Bis zu 5 test testcases

Unterstützung

Beratung

jira

report_3

report_4

report_5

invite_freelancer

Basic

499 monthly

Bis zu 10 test users
Bis zu 5 test projects
Bis zu 10 test testcases

Unterstützung

Beratung

jira

report_3

report_4

report_5

invite_freelancer

Premium

999 yearly

Bis zu 100 test users
Bis zu 100 test projects
Bis zu 1000 test testcases

Unterstützung

Beratung

jira

report_3

report_4

report_5

invite_freelancer